به گزارش افکارنیوز، رضا امانی گفت: بیش از۵۲۰۰ مدرسه دولتی و غیر دولتی شهر تهران تاکنون بن خرید کتاب دریافت کرده اند.
وی اضافه کرد: میزان بن خرید کتاب برای مدارس ابتدایی۴۰۰هزار تومان، مدارس راهنمایی۵۰۰ هزار تومان و برای مدارس متوسطه و هنرستان۶۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده است.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران؛ نمایشگاه «یاد یار مهربان» را فرصتی مناسب برای تجهیز و تقویت کتابخانه های مدارس بیان و اضافه کرد: در این نمایشگاه کتاب ها با تخفیف۲۵درصد در اختیار مدارس قرار می گیرد.
در دهمین نمایشگاه یاد یار مهربان۲۲هزار عنوان کتاب مربوط به سال های۸۹ تا۹۱ از۵۳۰ ناشر ارائه شده است.