به گزارش افکارنیوز، علیرضا راهداری خبر از چاپ جدیدترین کتابش داد و گفت: کتاب «سایبر تروریسم» جدیدترین کتابم است که به زودی توسط انتشارات نظری وارد بازار کتاب می‌شود.

وی افزود: عصر اطلاعات با خود مفاهیم تازه‌ای را در زندگی بشر وارد کرده که از جمله آنها فضای سایبر و سایبرترویسم است. این کتاب در هفت گام و به زبان ساده به تعبین ابعاد این مفهوم پرداخته است.

این نویسنده گفت: این کتاب در فصل اول به تاثیر عصر اطلاعات بر امنیت ملی پرداخته تا از این راه روش‌هایی که سایبر تروریسم امنیت ملی را تهدید می‌کند مد نظر قرار گیرد.

راهداری گفت: در فصل دوم به چیستی سایبر تروریسم پرداخته‌ام و در حقیقت تعاریف را در این حوزه بررسی شده است. در فصل سوم هم به چرایی شکل گیری سایبر تروریسم پرداخته‌ام و در حقیقت علت استفاده تروریستها از فضا سایبر را شرح داده‌ام.

نویسنده کتاب «اتاق فکر» اظهار داشت: فصل چهارم به مصداق‌های سایبر تروریسم از جمله فعالیت گروه تروریستی القاعده در فضای سایبر می‌پردازد. این کتاب در فصل پنجم روش مبارزه با این تروریسم را مد نظر قرار می‌دهد همچنین در روش‌های مبارزه پیشنهادهایی برای سازمان٫‌های پلیسی، سازمانهای قانونی نظیر مجلس و قضایی نظیر قوه مقننه ارائه کرده است. در فصل ششم به سئوالات رایج در این حوزه پاسخ می‌دهد. در گام هفتم به نتیجه گیری از مطالب طرح شده در کتاب می‌پردازد.

وی در پاسخ به این سوال که مخاطبان این کتاب چه افرادی خواهد بود، گفت: این کتاب می‌تواند دانش مهندسان و دانشجویان رایانه، محققان، سازمان‌های پلیسی، قضایی و قانون گذاری را در حوزه فضای سایبر افزایش دهد.

راهداری درباره زمان انتشار کتاب اظهار داشت: انتشار این کتاب در مراحل پایانی است و به نظر میرسد بعد از فروردین ۹۲ به بازار روانه شود . البته من در این حوزه نیز به دنبال تالیف کتابهای دیگری با عناوین سایبر دمکراسی سایبرژورنالیسمو سایبر دیپلماسی نیز هستم که در آیندهای نزدیک روانه بازار خواهد شد.