به گزارشافکارنیوز، «حسین مسافر آستانه» دبیر چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت شد.

بنا بر این گزارش، سیزدهمین دوره این جشنواره سراسری در آذرماه سال گذشته، به دبیری حسین پارسایی برگزار شد.

مدیریت هنرهای نمایشی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، دبیری دو دوره جشنواره بینالمللی تئاتر فجر را در کارنامه کاری حسین مسافر آستانه به چشم میخورد.