به گزارشافکارنیوز،سایت شبکه ایران در گزارش نوشت:
عوامل سریال «پایتخت۲» بعد از فیلمبرداری سکانس های مربوط به قشم و در شرایطی که در حال بازگشت به تهران بودند دچار سانحه شدند. عوامل این سریال در راه بازگشت به دو دسته تقسیم شدند و تصمیم بر این شد بخشی از گروه به شکل زمینی از طریق کامیون و دو ون و گروه دیگر به شکل هوایی به تهران بازگردند اما متاسفانه گروهی که به شکل زمینی در حال بازگشت بودند در جاده سیرجان دچار سانحه شدند و آسیب‌های جدی دیدند.

جواد باقری و حسن کریمی دو تن از گروه تدارکات سریال پایتخت در اثر این تصادف در شرایط نامناسبی به لحاظ جسمانی قرار دارند و یکی از آنها در این حادثه تصادف پای خودش را از دست داد و دیگری هم تحت عمل های جراحی متعددی قرار گرفت!

سایت شبکه ایران در تحلیلی جو زده این سانحه را مربوط به جوامع دیکتاتوری دانست و نوشت:
اینکه چطور شد که گروهی که به صورت زمینی به سمت تهران می آمد دچار حادثه شد موضوع بحثما نیست؛ بحثبر سر آن است که چطور می شود تهیه کننده کار عوامل کارش را به مانند شهروندان جوامع دیکتاتوری درجه بندی کرده و آنها که از نظر او درجه یک بودند را با هواپیما فرستاده و آنها که در درجه های دو و سه قرار می گرفتند را با ون و کامیون به مقصد می فرستد؟

اگر سریالی، درجه الف است و به این واسطه ردیف بودجه ای پر و پیمان دارد این الف بودن پروژه می بایستی تمام امور مربوط به پروژه را دربرگیرد.

شبکه ایران در خصوص این حادثه قضاوت کرد که: در اتفاقی که برای جواد باقری و حسین کریمی افتاد مقصر اصلی الهام غفوری است که تهیه کنندگی پروژه را برعهده داشت و می بایستی ابزار موردنیاز پروژه را به بهترین شکل ممکن فراهم کند. اینکه آیا در تلویزیون ایران نهادی وجود دارد که به این کم کاری غیرقابل جبران تهیه کننده رسیدگی کند یا نه را ما نمی دانیم.

به گزارش افکار نیوز، البته به نظر میرسد این تقسیم عوامل به دو گروه نه براساس درجه و طبقه که به خاطر وسایل و تجهیزات صورت گرفته باشد. چرا که قطعا امکان انتقال کامیون بنز قرمز رنگ فیلم با هواپیما امکان پذیر نیست!