عکس یادگاری مرحوم نیما یوشیج به همراه پسرش شراگیم در کنار شهریار و دخترش. این عکس توسط سیروس طاهباز به علیرضا پنجهای اهدا شده است.