ایرج افشار، تاریخپژوه، نسخه شناس، ایرانشناس و جهانگرد برجسته معاصر کشورمان روز گذشته در سن ۸۵ سالگی درگذشت تا مرگ به او فرصت ندهد، دکترای افتخاریاش را از دانشگاه اسکاتلند بگیرد.

به گزارش ایسنا، افشار متولد ۱۳۰۴ در تهران بود و از او نزدیک به ۳۰۰ عنوان کتاب منتشر شده در زمینههای تصحیح، تالیف و ترجمه بر جای مانده است. افشار قرار بود در ماه سپتامبر دکترای افتخاریاش در رشته تاریخ را از دانشگاه اسکاتلند بگیرد.