ساخت این بنا مربوط به سال ۱۳۰۷ و طراحی نقشه این بنا نیز منسوب به خود استاد کمال الملک می باشد به گونه ای که اتاق کار استاد به طور کامل نورگیر است.

به گزارش افکار به نقل از واحد مرکزی خبر، براثر بارش های اخیر و بی توجهی در بازسازی و مرمت این بنای تاریخی سقف همه اتاق های آن و بخشی از دیوارهای آن از جمله اتاق کار و اتاق نقاشی استاد تخریب شده است.

خانه استاد کمال الملک نقاش بزرگ ایران در روستای حسین آباد از توابع قدیم نیشابور و از توابع کنونی شهرستان فیروزه قرار دارد و استاد کمال الملک در زمان اقامتش در نیشابور در این بنا سکونت داشته است.

محمد غفاری مشهور به کمال الملک در فاصله سال های ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۹ در این خانه ساکن بود.

ساخت این بنا مربوط به سال ۱۳۰۷ و طراحی نقشه این بنا نیز منسوب به خود استاد کمال الملک می باشد به گونه ای که اتاق کار استاد به طور کامل نورگیر است.

این بنای تاریخی دارای یک حیاط مرکزی و ۲ ساختمان است که در یک سمت یک اتاق مربوط به خدمتکاران و یک تنورخانه و در سمت دیگر ۲ اتاق قرار دارد که محل اقامت استاد بود.

این اثر تاریخی با شماره ۸۹۵۸ در شمار آثار ملی به ثبت رسیده است.