به گزارش افکارنیوز، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان امروز گفت: این ربات انسان نما با ارتفاع یک متر و ۳۵ سانتی متر از ویژگی هوش مصنوعی برخوردار است.

نجفی افزود: این ربات هوشمند در مدت یک سال ونیم با حدود ۲۰۰ میلیون ریال هزینه طراحی و ساخته شده است.

طاهری از سازندگان این ربات نیز گفت: این ربات مجهز به ۲۰ موتور دارای دست و پا، سرو گردن است و حرکات و رفتار انسان را شبیه سازی می کند.

وی کاربرد این ربات انسان نما را در محلهایی که برای انسان خطر دارد دانست و افزود: بینایی هوشمند و تشخیص هوشمندانه محیط اطراف از دیگر ویژگیهای این ربات بلند قد است.

مبتکر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان افزود : نخستین ربات هوشمند بلند قد ایرانی با مشارکت تیمی ۸ نفره شامل محمدرضا محدث کسایی ، محسن طاهری ، محمد رحیمی ، علی احمدی ، احسان شهری ، زمانی ، یوسف گرامیان نژاد و سامان صراف به سرپرستی آقای دلشاد از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر این دانشگاه طراحی و ساخته شده است.