به گزارش افکارنیوز، شرکت «Touch Bionics» اعلام کرد که محصول فوق انقلابی «i - limb» آن با یک برنامه جدید «biosim» کنترل می‌شود.

این برنامه که با جدیدترین محصولات اپل تطبیق‌پذیراست برای دستیابی سریع کاربران این دستهای مصنوعی به ۱۴ الگوی حرکتی و گرفتن طرحی شده است.

این محصول برخلاف سایر پروتزهای رایج، به ارائه پنج انگشت کارا شامل انگشت شست با قابلیت گردش کامل به منظور ارتقاء مهارت پرداخته است.

سازندگان این دستاورد را یک پیشرفت چشمگیر در فناوری i - limb خود خوانده‌اند.

قدرت گردش انگشت شست به طور مستقیم توسط علائم عضله کاربر یا به طور خودکار به عنوان بخشی از الگوی حالت از پیش تعیین شده قابل کنترل است.

گزینه جدید «گرفتن سریع» از برنامه کنترلی تلفن همراه biosim به کاربران اجازه می‌دهد تا به طور خودکار ۲۴ الگوی مختلف حرکت دست را بر روی پروتز خود با یک فشار بر روی نمایشگر فعال کنند.

شرکت Touch Bionics در ماه ژانویه از دستیابی به ۱۰ میلیون پوند فروش سالیانه برای اولین بار خبر داده بود. طبق گزارش‌های این شرکت همچنین درآمد آن در سال ۲۰۱۲ پس از توسعه خطوط تولید تا ۱۷ درصد افزایش داشت.

این توسعه شامل راهاندازی دست پروتزی i-limbفوقالعاده و ارتقایی برای راهحل رقمی آن برای افراد فاقد انگشت بوده است.