به گزارش افکارنیوز، پژوهشگران آمریکایی طی یک بررسی کامل درمورد خوش‌بینی، این ویژگی را در ۱۴۲ کشور مختلف بررسی کرده‌اند. این ۱۴۲ کشور، ۹۵ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

ماتیو گالاگر از دانشگاه بوستون آمریکا و همکارانش در این مورد اظهار کردند: خوش‌بین ماندن اثرات مفیدی را به همراه دارد. برای نمونه مطالعات نشان می‌دهد در شرایط مشابه انسان‌های خوش‌بین نسبت به دیگران معمولا سالم‌ترند و احساس بهتری دارند.

نتیجه این نظرسنجی نشان داد: به غیر از زیمبابوه ساکنان دیگر کشورها تصور میکردند که در آینده زندگی بهتری انتظارشان را میکشد. در حالیکه در کشورهای صنعتی تفاوت رضایتمندی از زندگی در حال حاضر و درآینده زیاد نبود، اما در کشورهای فقیر وضع بهگونهای دیگر بوده و آنها تصور میکنند درآینده زندگیشان بسیار بهبود خواهد یافت.