به گزارش افکارنیوز، تلسکوپ آرایه بسیار بزرگ(VLA) در نزدیکی سوکورو در نیورمکزیکو به مدت بیش از ۵۰ ساعت به یک گوشه کوچک ثابت شده و توانست حدود ۶۳ درصد از انتشار رادیویی پس زمینه کیهانی که از کهکشانها و سیاهچاله های در قلب آنها می آید تشخیص بدهد. باقی مانده ۳۷ درصد این امواج از کهکشانهایی می آید که به سرعت ستاره تولید می کنند.

در حالی که مطالعات پیشین میزان انتشار رادیویی را از کائنات دوردست اندازه گیری کرده بود اما نتوانسته بودند تمامی امواج رادیویی را به اجرام خاص نسبت بدهند.

" جیم کوندون " از رصدخانه ملی ستاره شناسی رادیویی شب گذشته – سه شنبه - گفت: حساسیت و شفافیت VLA در پی به روز رسانی یک دهه ای اش، امکان شناسایی اجرام خاص مسئول تقریبا تمامی انتشار پس زمینه رادیویی را دارد که از ورای کهکشان راه شیری ما می آید.

وی افزود: پیش از اینکه این توانایی را داشته باشیم، نمی توانستیم منابع کم نور بسیار زیادی را که انتشار پس زمینه ای زیادی تولید می کنند شناسایی کنیم. اکنون با VLA که یک میلیون برابر حساس تر از تلکسوپ های رادیویی است که از دهه ۱۹۶۰ تا کنون به کاوش آسمان پرداخته اند، موفق به چنین کاری شده ایم.