به گزارش افکارنیوز، این فیلم ویدئویی یک دقیقه ای، نمایش مولکول های منوکسید کربن است که برای نشان دادن بازی پسربچه با توپ است، تصویر بسیار بزرگ شده ای از اتم ها و شبیه به بازی های ویدئویی اولیه است.

فیلم ویدئویی یک دقیقه ای، نمایش مولکول های منوکسید کربن است که برای نشان دادن یک پسر که با توپ بازی می کند، بارها نظم داده شده اند. تصویر بسیار بزرگ شده ای از اتم هاست و شبیه بازی های ویدئویی اولیه است و افکت صدا و موسیقی ساده ای دارد.

در حالی ابعاد هر فریم از این فیلم، ۴۵ در ۲۵ نانومتر است که هر اینچ(۵۴/۲ سانتی متر)، ۲۵ میلیون نانومتر است.

این فیلم، تصویر بسیار بزرگ شده ای از اتم هاست و شبیه بازی های ویدئویی اولیه است و افکت صدا و موسیقی ساده ای دارد.

این فیلم با عنوان " پسر و اتمش "، در کتاب رکوردهای جهانی(گینس)، به عنوان «کوچک ترین فیلم استاپ موشن»(یا «دورِ کُند») به ثبت رسیده است.

پیش تر تصاویری از حرکت اتم ها دیده شده بود، اما این نخستین بار است که چنین ذرات کوچکی برای بیان قصه، دستکاری شده اند.

نائب رئیس بخش نوآوری های آی بی ام می گوید، برای تهیه این فیلم، از میکروسکوپ های اسکن تونلی استفاده شده است و سپس هر یک از اتم ها، به سرعت جا به جا شده اند تا در جای درست طرح مورد نظر، یعنی شمایل یک پسر و توپ قرار گیرند و چنان توالی داشته باشند که حرکتِ مورد نظر سازنده را ایجاد کنند.

دانشمندان برای کنترل سوزن بسیار ریز و تیز بر روی سطح مسی برای حرکت دادن اتم ها، از میکروسکوپ استفاده کردند و سوزن در فاصله یک نانومتر مولکول های منوکسید کربن را جذب می کرد تا در محل مورد نظر بر روی این سطح قرار دهد.

نقطه هایی که تصاویر را تشکیل می دهند، اتم های اکسیژن مولکول منوکسید کربن هستند.

دانشمندان برای ساخت این فیلم ۲۴۲ فریمی، ۲۴۲ تصویر ثابت تهیه کردند.

نائب رئیس بخش نوآوری های آی بی ام می گوید ، هدف از ساخت این فیلم ، نشان دادن دنیایی در ابعاد اتم و جذب دانشجویان به این رشته است.