به گزارش افکارنیوز، کتاب «مرگ از من فرار می‌کند(کتاب شهید چمران)» در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران جزو اثر پرفروش نشر روایت فتح شد.

این کتاب خاطراتی از زندگی سراسر پررمز و سفرهای مصطفی چمران را از آمریکا تا لبنان، از پاوه تا سوسنگرد، از اهواز تا دهلاویه و از زمین تا آسمان را روایت می‌کند.

کتاب «مرگ از من فرار می‌کند(کتاب شهید چمران)» دربردارنده هفت بخش نظیر آمریکای مصطفی، لبنان مصطفی، پاوه مصطفی، سوسنگرد مصطفی، دهلاویه مصطفی و مرگ و مصطفی است که از استقبال بسیار خوب بازدیدکنندگان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران محسوب می‌شود.

محمدحسین کریم‌پور، مدیر مؤسسه انتشاراتی روایت فتح درباره نمایشگاه کتاب امسال، می‌گوید: متاسفانه امسال نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از استقبال خوبی نسبت به سال گذشته برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه میزان فروش غرفه روایت فتح نسبت به سال گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است، می‌افزاید: از آثار پرفروش نشر دیگر این مؤسسه یعنی نشر ساقی نیز می‌توان به آناتومی فیلم با ترجمه حمیدرضا لاری، الفبای تدوین با ترجمه محمد گذرآبادی، فرهنگ کوچک وحشت نوشته سیدحسین حسینی اشاره کرد.

کریمپور ادامه میدهد: متاسفانه فروش نشر ساقی در بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نسبت به سال گذشتهٰ کاهش یافته است و آن نیز به کاهش توان خرید مردم مربوط میشود.