محمدرضا شفیعی کدکنی نویسنده، شاعر و محقق ادبیات معاصر در اوایل هفته جاری با حضور در نمایشگاه کتاب از این رویداد فرهنگی بازدید کرد.

به گزارش افکارنیوز، محمدرضا شفیعی کدکنی نویسنده، شاعر و محقق ادبیات معاصر در اوایل هفته جاری با حضور در نمایشگاه کتاب از این رویداد فرهنگی بازدید کرد.

وی در این بازدید از چند غرفه بازدید کرد و تعدادی از علاقه‌مندان وی با مشاهده استاد به گرد وی حلقه زدند و با وی به گفت‌وگو پرداختند.

در ذیل چند عکس از حضور محمدرضا شفیعی کدکنی در نمایشگاه کتاب آورده میشود.

کد خبر: 219252