1- سلامٌ قولاً مِن رَبِّ رحیم.( یس/۵۸)
" از جانب پروردگار[ی] مهربان[به آنان] سلام گفته می شود. "

این ندای روح افزا و نشاط بخش و مملو از مهر و محبت خدا، چنان روح انسان را در خود غرق می کند و به او لذت، شادی و معنویت می بخشد، که با هیچ نعمتی برابر نیست، آری شنیدن ندای محبوب، ندایی آمیخته با محبت و آکنده از لطف، سرتا پای بهشتیان را غرق سرور می کند، که یک لحظه ی آن بر تمام دنیا و آنچه در آن است برتری دارد.

از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده: " در همان حال که بهشتیان غرق در نعمتهای بهشتی هستند نوری بر بالای سرایشان آشکار می شود؛ نور لطف خداوند که بر آنها پرتو افکنده است.

پس ندایی بر می خیزد که " سلام بر شما ای بهشتیان "، نظر لطف خداوند چنان بهشتیان را مجذوب می کند که از همه چیز جز او غافل می شوند، و همه نعمتهای بهشتی را در آن حال به دست فراموشی می سپارند.

۲ - سلامٌ علی نوح ٍ فی العالمین.(صافات / ۷۹)
" درود بر نوح در میان جهانیان. "

چه افتخاری از این برتر و بالاتر که خداوند بر حضرت نوح علیه السلام، سلام می فرستد، سلامی که در میان جهان و جهانیان باقی می ماند و تا دامنه قیامت گسترده می شود، سلام خدا توأم با ثناء جمیل و ذکر خیر بندگانش در قرآن کریم؛ کمتر سلامی به این گستردگی و وسعت درباره کسی دیده می شود، به خصوص اینکه لفظ " العالمین " معنی وسیعی دارد که نه تنها همه انسانها، بلکه عوالم فرشتگان و ملکوتیان را نیز در برمی گیرد.

۳ - سلامٌ علی اِبراهیم.(صافات / ۱۰۹)
" درود بر ابراهیم. "

در آیات پیش از این آیه، به چگونگی بشارت دادن فرزندی بردبار و پراستقامت بر حضرت ابراهیم، و جریان دستور ذبح اسماعیل - فرزند ایشان - و تسلیم بودن هر دوی آنها بر این امر به میان آمده است ک پس از یاد آوری این قضایا، خداوند می فرماید: سلام بر ابراهیم[آن بنده مخلص و پاک باد.]

۴ - سلامُ عَلی موُسی و هارون.(صافات / ۱۲۰)
" درود بر موسی و هارون. "

درآیات پیش از این آیه، خداوند ضمن آیاتی، جریانات حضرت موسی و هارون را نقل می فرماید:

- ما این دو برادر و قوم آنها را از اندوه بزرگ رهایی بخشیدیم.(صافات / ۱۱۵)

- ما آنها را یاری کردیم تا آنها بر دشمنان نیرومند خود پیروز شدند.(صافات / ۱۱۶)

- ما به آن دو، کتاب آشکار دادیم.(صافات / ۱۱۷)

- ما آن دو را به راه راست هدایت نمودیم.(صافات / ۱۱۸)

- ما ذکر و یاد خیر آنها را در اقوام بعد باقی وبرقرار ساختیم.(صافات / ۱۱۹)

و بعد از یادآوری موارد فوق خداوند برآن دو سلام می رساند.

سلامی از ناحیه پرودگار بزرگ و مهربان.

سلامی که رمز سلامت در دین و ایمان در اعتقاد و مکتب، و در خط و مذهب است.

سلامی که بیانگر نجات و امنیت از مجازات و عذاب این جهان و آن جهان است.

۵ - سلامُ علی آلِ یاسین.(صافات / ۱۳۰)
" درود بر پیروان الیاس "(۱)

خداوند می فرماید: ما نام نیک الیاس را در میان امتهای بعد جاودان کردیم.(صافات / ۱۲۹)

امتهای دیگر، زحمات این انبیاء بزرگ(الیاس وسلاله ی او) را که در پاسداری خط توحید، و آبیاری بذر ایمان منتهای تلاش و کوشش را به عمل آوردند، هرگز فراموش نخواهند کرد، و تا دنیا برقرار است یاد و مکتب این بزرگ مردان فداکار زنده و جاویدان است.

تعبیر به " ال یاسین " به حای " الیاس " یا به خاطر این است که ال یاسین لغتی در واژه " الیاس " بوده و هر دو به یک معنی است، و یا اشاره به الیاس و پیروان او است که به صورت جمعی آمده است.

۶ - سلامٌ عَلیکُم طِبتُم فادخُلوُها خالدین.(زمر / ۷۳)
" … سلام برشما، خوش آمدید، در آن درآیید[و] جاودانه[بمانید]

در این آیه، خداوند می فرماید که بهشتیان وقتی به بهشت می رسند، در حالی که درهای آن گشوده شده است، در این هنگام نگهبانان بهشت، آن ملائک رحمت به آنها می گویند: سلام بر شما، گوارا باد این نعمتها بر شما، داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید.

۷ - سلامُ هیَ حتّی مَطلَعِ الفَجر.(قدر / ۵)
"[آن شب] تا دم صبح، صلح و سلام است. "

این آیه، در توصیف شب قدر است. آن شبی است که قرآن درآن نازل شده و عبادت و احیاء آن معادل هزار ماه است، خیرات و برکات الهی در آن شب نازل می شود و رحمت خاص الهی شامل بندگان می گردد و فرشتگان و روح در آن شب نازل می گردند.

پی نوشت:

(۱) در تفسیر قمی در ذیل آیه اتدعون بعلا آمده كه قوم الیاس ( علیه السلام ) بتی داشتند كه آن را بعل می نامیدند / (و در كتاب معانی به سند خود از نوح قادح از امام صادق ( علیه السلام ) از پدرش از پدران بزرگوارش از علی ( علیهم السلام ) روایت كرده كه درباره آیه سلام علی آل یس فرمود : یس رسول خدا ( صلی الله علیه و آله و سلم ) است / و آل یس ما هستیم / مؤلف : و از كتاب عیون از امام رضا ( علیه السلام ) نظیر این حدیث روایت شده / و البته این دو روایت بر این مبنی صحیح است كه ما آیه را به صورت آل یس بخوانیم ، همچنان كه در قراءت نافع و ابن عامر و یعقوب و زید این طور قراءت شده /