به گزارش افکار نیوز،مهدی عظیمی، معاون فعالیت‌های سازمان سینمایی که طی حکمی از سوی جواد شمقدری عهده‌دار رسیدگی به روند بازگشایی خانه سینما شده است، گفت: بر اساس دستور رییس سازمان سینمایی، وظیفه بازگشایی خانه سینما بر عهده هیاتی گذاشته شد و بر اساس اساسنامه مورد توافق پیش خواهیم رفت تا خانه سینما باز شود.

وی افزود: جلسه اول امروز، شنبه برگزار شد که طی روزهای آینده اسامی اعضا و تصمیمات اتخاذ شده اعلام خواهد شد.