به گزارش افکار نیوز،وزارت گردشگری و حفظ آثار باستانی مصر‌، نسبت به هتک حرمت مقدسات ادیان اسلام و مسیحیان در شهر قدس اشغالی توسط نیروهای صهیونیستی اعتراض و این اقدام را محکوم کرد.

همچنین این وزارتخانه حفر تونل در مسجد‌الاقصی توسط نیروهای اشغالگر را محکوم کرد.

به گزارش شبکه خبری یوم‌السابع، دکتر عیسی‌ - وزیر گردشگری و آثار باستانی مصر‌ - این اقدامات را ناشی از افزایش سیاست‌های یهودی‌سازی قدس و تغییر آثار باستانی و تاریخی قدس به جهت نابودسازی هویت عربی – اسلامی این شهر دانست و تاکید کرد: یهودی‌سازی قدس و شهرک‌سازی براساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی است و سکوت کشورها و کوتاهی آنان در حمایت از فلسطینی‌ها موجب افزایش این اقدامات از سوی رژیم اشغالگر می‌شود.

دکتر عیسی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را مسئول اصلی این هتک حرمت‌ها خواند و آنها را به قبول مسئولیت این اقدامات و تلاش برای حمایت از میراثفرهنگی اسلامی – مسیحی این شهر دعوت کرد.

وی از تلاش این وزارتخانه با همکاری اتحادیه عرب سازمان همکاری اسلامی، کلیسای مصر و سازمان بینالمللی مربوطه برای ترسیم یک برنامه استراتژیک جهت محافظت از میراث اسلامی و مسیحی و بازسازی آثار باستانی این شهر خبر داد.