به گزارش افکار نیوز،حسن کاربخش کارگردان گفت: طرح فیلمنامه توسط منعم سعیدی‌پور نوشته شده است و ایده اولیه داستان را خودم نوشتم. فیلمنامه توسط نویسنده سوری نوشته می‌شود.

وی درباره نویسنده فیلمنامه گفت: نویسنده فیلمنامه باید یک سوریه‌ای باشد زیرا به مسایل سوریه باید اشراف کامل داشته باشد تا بتواند وقایع را به خوبی بنویسد و پیچیدگی‌های لازم به فیلمنامه بیفزاید.

کاربخش درباره داستان فیلم گفت: ایده اولیه داستان درباره دختر تاجر معروف شهر است. او یک پزشک است و در مبارزات ربوده می‌شود. فیلم داستان مبارزات مردمی، در سوریه و قیام مردمی است و تقابل ایدئولوژی سلفی و اسلامی را روایت می‌کند

وی درباره لوکیشنهای فیلم گفت: کل کار در سوریه و در مناطق امن این کشور جلوی دوربین میرود و زبان فیلم عربی است.