به گزارشافکار نیوز،عمادالدین رضایی همدانی نویسنده و پژوهشگر گفت: در حال حاضر کتاب «شرح رباعیات خیام» را برای چاپ آماده می‌کنم. این کتاب هم مانند کتابی است که درباره دوبیتی‌های باباطاهر نوشتم و در آن نیز به همان شیوه کتاب شرح دوبیتی‌های باباطاهر، رباعی‌های خیام تشریح شده‌اند.

وی افزود: ‌ کتاب «شرح رباعیات خیام» یک کتاب عرفانی و فلسفی است و در آن، ‌ رباعی‌ها را با آیات قرآن شرح داده‌ و تفسیر کرده‌ام. برخی شاید باور نکنند، اما خیلی از رباعیات خیام مطابق آیات الهی است و با توجه به آنها سروده شده است.

این محقق در ادامه گفت: جنس بسیاری از سخنان و اشعار خیام شطحیات است؛ یعنی کلامی که در ظاهر کفر به نظر می‌آید، ولی در باطن، کاملا الهی و توحیدی است. بنابراین بسیاری از رباعیات خیام را باید با این چشم و با توجه به آیات قرآن و احادیثدید. در حال حاضر تقریبا کارهای این کتاب به پایان رسیده و مطالب آن در ۵۰۰ صفحه گرد آمده است. تا چندی دیگر برای چاپ کتاب به دنبال ناشر خواهم گشت، ولی می‌خواهم ناشری را انتخاب کنم که کار را زیاد معطل نکند.

رضایی همدانی درباره کتاب دیگرش گفت: مسئولان انتشارات محمد هم گفتهاند کتاب شرح دوبیتیهای باباطاهر را تابستان امسال چاپ میکنند.