به گزارش افکارنیوز، یحیی رحمتی اظهار کرد: به‌مناسبت روز جهانی موزه و هفته‌ی میراثفرهنگی و پیرو موافقت مقام عالی سازمان، بازدید از موزه‌ها، کاخ - موزه‌ها و سایر اماکن تحت پوشش سازمان در روزهای جمعه و شنبه(۲۷ و ۲۸ اردیبهشت‌ماه) در سراسر کشور رایگان خواهد بود.

او افزود: این اقدام با هدف ترغیب و تشویق مردم به بازدید از موزهها انجام میشود. امیدواریم برنامههای هفتهی میراث فرهنگی انگیزهبخش هموطنان برای انس و آشنایی بیشتر با آثار ارزشمند تاریخی و صیانت از آن باشد.