به گزارش افکارنیوز، مجموعه سفرنامه مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی که امسال برای اولین‌بار از سوی انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در بیست و ششمین دوره نمایشگاه کتاب توزیع شد، در کمتر از سه روز به چاپ دوم رسید.

این اثر در واقع حاشیهنگاریهای محمدرضا شهبازی از سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی است که در آن شوق به دیدار مقام معظم رهبری توسط مردم این منطقه به تصویر کشیده شده است. این اثر برای نخستینبار در دو هزار نسخه به قیمت ۶۱ هزار ریال در نمیاشگاه بینالمللی تهران توزیع میشد.