به گزارشافکارنیوز،مهدی فیروزان، مدیرعامل شهر کتاب با اشاره به برنامه‌های شهر کتاب در عرصه بین‌الملل گفت: ‌ در زمینه ترجمه تلاش‌های بسیاری صورت گرفت، ‌ دیگران نیز در بخش‌های مختلف کشور تلاش‌هایی داشته‌اند‌، در طول ۳۰ سال پس از پیروزی انقلاب این تلاش‌ها گاهی موفق بوده است مانند ترجمه آثاری از شهید مطهری و شریعتی و گاهی هم ناموفق بوده است.

فیروزان گفت: ‌ اما در زمینه رمان معاصر که ایران در آن حرف برای گفتن بسیار دارد، ما به دنبال این هستیم که ناشرانی را در کشورهای دیگر یافته و حق نشر را به آن‌ها واگذار کنیم، ‌ اینکه بخواهیم هم اثر تولید کنیم، ‌ هم ترجمه، ‌هم چاپ و هم توزیع را در خارج از کشور بر عهده داشته باشیم، ‌ جواب نخواهد داد، ‌ بنابراین بهتر است با ناشران بین‌الملل که شاهرگ‌های توزیع کتاب را می‌شناسند، ‌ توافق کرده و کتاب را برای ترجمه و توزیع در اختیارشان قرار دهیم.

وی گفت: بخشی از این کار هم‌اکنون در دست انجام است، ‌ برای نمونه برخی کتاب‌های امام موسی صدر به زبان‌های اسپانیایی و انگلیسی ترجمه شده و با یک ناشر آمریکایی نیز توافقاتی برای انتشار حاصل شده است، ‌ هم‌چنین ۸ مقاله از امام موسی صدر در حوزه اسلام‌شناسی، ‌ عدالت در اسلام، ‌ ارزش‌ها در اسلام، ‌ آزادی و فعالیت اجتماعی در اسلام و مسائل مختلفی که امروزه دنیا نیاز به فهمیدن آن دارد به زبان اسپانیایی در دست انجام است که قرار بر این شده مترجم که خود اسپانیایی است به دنبال ناشر و چاپ و توزیع نیز باشد.

فیروزان ادامه داد: ‌ یکی دیگر از برنامه‌های شهر کتاب برای عرصه بین‌الملل مطالعه تطبیقی در حوزه چهره‌های تأثیرگذار ایران با سایر نقاط جهان است، ‌ برای نمونه برخی از چهره‌های شاخص و کهن ایران هم‌چون سنایی، ‌ سعدی و… را با نمونه‌های مشابه آن‌ها درحوزه بین‌الملل که از نظر تفکر، ادبیات و معارف مشابه‌اند، ‌ اما در دو حوزه جغرافیایی و منظومه فرهنگی مختلف زیست‌کرده‌اند را انتخاب و به بررسی تطبیقی با یکدیگر می‌پردازیم، ‌ برای نمونه هم‌اکنون سعدی را با دانته در ایتالیا در دست بررسی داریم.

وی افزود: قرار است همایشی در ایران و ایتالیا برای بررسی تطبیقی تفکر دانته و سعدی برگزار و در این زمینه بررسی‌هایی انجام شود، ‌ هم‌چنین در این زمینه شخصیت‌های معاصر را نیز وارد کرده‌ایم، ‌ برای نمونه در بررسی دیگر به دنبال این هستیم که شهید آوینی آیا مشابهی در قلمرو دیگر برای نمونه مصر دارد که از نظر تفکر با وی شریک باشد.

فیروزان تصریح کرد‌: سال گذشته بین نیما یوشیج و همپای او در اسپانیا نمونه‌ای از تحقیقات انجام و همایش‌هایی در ایران و اسپانیا برگزار شد که مورد استقبال هم قرار گرفت‌، این گونه برنامه‌ها موجب تبادل اندیشه فرهنگی و میراثاسلامی ایران به غیر ایرانیان خواهد شد و کمک‌رسان دیپلماسی عمومی نظام است.

وی در پاسخ به این پرسش که در حوزه ترجمه چه اقداماتی در دست انجام دارید، ‌گفت: در این زمینه تلاش‌های بسیاری صورت گرفت، ‌ دیگران نیز در بخش‌های مختلف کشور تلاش‌هایی داشته‌اند‌، در طول ۳۰ سال پس از پیروزی انقلاب این تلاش‌ها گاهی موفق بوده است مانند ترجمه آثاری از شهید مطهری و شریعتی و گاهی هم ناموفق بوده است.

فیروزان گفت: ‌ اما در زمینه رمان معاصر که ایران در آن حرف برای گفتن بسیار دارد، ما به دنبال این هستیم که ناشرانی را در کشورهای دیگر یافته و حق نشر را به آن‌ها واگذار کنیم، ‌ اینکه بخواهیم هم اثر تولید کنیم، ‌ هم ترجمه، ‌هم چاپ و هم توزیع را در خارج از کشور بر عهده داشته باشیم، ‌ جواب نخواهد داد، ‌ بنابراین بهتر است با ناشران بین‌الملل که شاهرگ‌های توزیع کتاب را می‌شناسند، ‌ توافق کرده و کتاب را برای ترجمه و توزیع در اختیارشان قرار دهیم.

وی گفت: بخشی از این کار هماکنون در دست انجام است، برای نمونه برخی کتابهای امام موسی صدر به زبانهای اسپانیایی و انگلیسی ترجمه شده و با یک ناشر آمریکایی نیز توافقاتی برای انتشار حاصل شده است، همچنین ۸ مقاله از امام موسی صدر در حوزه اسلامشناسی، عدالت در اسلام، ارزشها در اسلام، آزادی و فعالیت اجتماعی در اسلام و مسائل مختلفی که امروزه دنیا نیاز به فهمیدن آن دارد به زبان اسپانیایی در دست انجام است که قرار بر این شده مترجم که خود اسپانیایی است به دنبال ناشر و چاپ و توزیع نیز باشد.