به گزارش افکارنیوز، به گفته این دانشمندان، شرکت‌کنندگان پس از این فرآیند تا پنج برابر در محاسبه و یادگیری سریعتر عمل کردند.

آنها در این آزمایش که شامل ۵۱ دانش‌آموز بود، یک جریان کوچک برق را از مغز نیمی از آنها در زمان یادگیری ریاضی عبور دادند.

پس از پنج جلسه آن دسته از افرادی که از این درمان استفاده کرده بودند، میزان بیشتری از دروس را یاد گرفته و می‌توانستند اعداد را در جدول ضرب سریعتر به یاد بیاورند.

این دانش‌آموزان همچنین ۳۰ درصد سریعتر از دیگران محاسبه کرده و این شکاف مهارتی در آزمایشات تا شش ماه بعد باقی ماند.

به گفته دانشمندان، این درمان بدون درد و غیرتهاجمی است.

هنوز مشخص نشده که این تحریک برقی چطور عمل می‌کند اما اسکن‌های مغزی نشان داده این درمان عرضه اکسیژن و مواد مغذی مغز را افزایش می‌دهد.

این پژوهش در مجله Current Biology منتشر شده است.