به گزارش افکارنیوز، زیست شناسان با بررسی بر روی مورچه ها در مناطق شمالی قاره آمریکا فهمیده اند که رفتار آنها تغییر کرده است.

گفتنی است، مورچه ها جدیدا برای رفع مشکل کم آبی و تشنگی به انواع روش ها روی آورده اند و هر نوع نوشیدنی مانند حتی آبمیوه و حتی آب میان بافتی علف ها را مصرف می کنند.

بررسی ها نشان می دهد که البته هنوز گونه هایی از مورچه ها و کلونی ها وجود دارند که برای رفع تشنگی تنها از ‌آب استفاده می کنند، اما سختی دسترسی به منابع آبی رفته رفته دارد از این وضعیت می کاهد.

پژوهشگران متوجه شده اند که حتی حفظ آب در کلونی برای مورچه ها از تأمین غذا مهمتر گشته و سعی می کنند تا آب بدن خود را از دست ندهند.

پژوهشگران معتقدند که این تغییرات در ژنتیک مورچه ها تأثیر گذاشته و از این پس در نسل های آتی نیز باز شاهد رفتارهای عجیب و تمایل به خوراکی های غیرعادی در مورچه ها خواهیم بود.