خبرگزاری رویترز از شیکاگو گزارش کرد که یک دادگاه شیکاگو حکم به بازگرداندن کتیبه ها و سفال های دوران هخامنشی به ایران داد.

این دادگاه که به فرجام خواهی موزه ایران باستان و شورای ایرانیان آمریکایی برگزارشده بود، حکم کرد کتیبه های گلی دوره هخامنشی یافته شده در زیرزمین های تخت جمشید که در سال ۱۳۵۵خورشیدی برای ترمیم در اختیار بخش باستان شناسی دانشگاه شیکاگو قرار گرفته بودند، به ایران بازگردانده شوند.

هفتمین دور جلسه دادگاه حکم پیشین در سال ۲۰۰۲ مبنی بر تامین هفتادویک میلیون دلار از کلیه دارایی های ایران در آمریکا از جمله کتیبه ها و سفال های دوران هخامنشی در دانشگاه شیکاگو را لغو می کند که برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان حادثه بمبگذاری در اروشلیم اختصاص یابد که منجر به مرگ پنج تن و زخمی شدن دویست نفر منجر شد.

موزه های شیکاگو و دانشگاه با این استدلال که اموال فوق به صورت امانتی از موزه ایران باستان برای ترمیم در اختیار دانشگاه و موزه شیکاگو قرار گرفته بودند با اجرای حکم فروش این اموال و تامین غرامت قربانیان حادثه اورشلیم مخالفت کردند.

پی نوشت:

یک سایت دوستداران میراثفرهنگی ایران در باره تاریخچه این کتیبه های هخامنشی نوشته است:

درسال ۱۳۱۶ طی حفاری مشترکی توسط دولت وقت ایران و موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو در تخت‌جمشید، تعداد قابل توجهی اموال فرهنگی - تاریخی ارزشمند به‌دست آمد که این اموال بین دولت ایران و مؤسسه مذکور به طور مساوی تقسیم شد.

ایران به دلیل نداشتن کارشناسان داخلی برای خواندن خطوط سهم خود را نیز به مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو به مدت سه سال امانت داده شده بودند تا آن مؤسسه پژوهش‌های گسترده‌ای در مورد این الواح انجام دهد و پس از مستند‌سازی و انتشار نتیجه‌ پژوهش‌های خود، الواح را به ایران بازپس دهد. این الواح، گل‌نوشته‌های مربوط به عصر هخامنشی بودند که خطوط میخی و علامت‌ها و تصاویری بر آنها نقش بسته بود و لازم بود خطوط میخی این الواح توسط خط‌شناسان و کارشناسان امریکایی خوانده شود.

" گیل استاین " مدیر موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو تیر ماه سال ۱۳۸۳، تعداد سیصد عدد از الواح گلی هخامنشی را به ایران آورده و اظهار امیدواری کرده بود بتواند با مقامات ایرانی در مورد فعالیت های جدید پژوهشی و مطالعات علمی و آموزش دانشجویان ایرانی به توافق برسد. استاین در حالی که همکاری با ایران را یک رویا خواند و یادآور شد بازگشت الواح، قدمی برای نشان دادن حسن نیست موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو و کمک به فعالیت های علمی آینده است.

دانشگاه شیکاگو بعد از مطالعه روی تعداد بسیار زیادی از الواح گلی هخامنشی، متون بسیاری از این لوح ها را در کتاب های مختلف به چاپ رسانده است.