به گزارش افکارنیوز، محققان دریافتند که افراد کم‌بینا از پتانسیل استفاده از انعکاس صدا برای یافتن اجسام برخوردارند.

این شیوه می‌تواند برای آگاهی مکانی و جهت یابی این افراد مورد استفاده قرار بگیرد.

پژوهش این دانشمندان شامل مجموعه‌ای از تجربیات با افراد بینا و نابینا برای بررسی توانایی آنها در شناسایی موقعیت اجسام با استفاده از پژواک صدا بود.

آنها از صداهای با پهنای باند متفاوت و همچنین دستکاری‌های مختلف صوتی برای نمایش جنبه‌های صداها که ارزشمند هستند، استفاده کردند.

این پژوهش در یک اتاق ویژه صدا رخ داد که نشانه‌های موقعیتی غیرمرتبط با پژواک‌ها مانند صدای پا قابل حذف است.

این پژوهش در مجله Hearing Research منتشر شده است.