محسن علیاکبری در این ارتباط به مهر گفت: طبق ماده ۱۳۹ هنرمندان از دادن مالیات معاف بودند اما در بند ۱۵ و ۱۶ آییننامه اجرایی هنرمندان برای پرداخت مالیات با مشکلاتی روبرو بودند، که این موضوع یکی از معضلات اهالی سینما محسوب میشد.

وی افزود: طی جلسات مکرر اعضای شورای عالی سینما و ارزیابی و کارشناسی‌هایی که با سازمان امور مالیاتی کشور داشتیم این دو بند را حذف کردیم که اصلاح پذیر نبود. با توجه به این موضوع قبل از ۲۷ اسفندماه کمیسیون تخصصی تشکیل شد با حضور وزیر ارشاد، معاونت سینمایی و اعضای شورای عالی سینما که در آن بحثبخشودگی مالیاتی هنرمندان مصوب شد.

علی اکبری ادامه داد: این لایحه هم اکنون توسط وزیر ارشاد به رئیس جمهوری جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ارائه شده است و به زودی مصوبه آن اعلام خواهد شد. این عیدی شورای عالی سینما به جامعه هنرمندان است.

وی درباره ادامه جلسات این شورا در سال ۹۰ گفت: ابتدای اردیبهشت‌ماه این شورا جلسه‌ای را با حضور رئیس جمهوری برگزار خواهد کرد. البته کمیسیون‌های تخصصصی در دفتر وزیر ارشاد و یا معاون سینمایی به طور مداوم برگزار می‌شود.

این تهیه‌کننده سینما درباره برنامه‌های دیگر شورای عالی سینما افزود: طبق صحبت‌هایی که انجام شده و با توجه به مشکلاتی که در حجم مخاطبین سینماها در چند سال اخیر داریم در نظر گرفتیم طرحی را ارائه کنیم که تعدادی بن کارت توسط دولت از مجموعه سینماگران خریداری شود و در اختیار کارمندان دولت قرار دهند تا آنها به صورت رایگان به دیدن فیلم‌ها بروند.

وی ادامه داد: این طرح در حال بررسی است، پیشنهاد ما حدود ۳۰ درصد ظرفیتهای سالنهای سینمایی است. از نظر اقتصادی اگر این طرح تصویب شود قطعا ما به فروشی سه برابر سال ۸۹ در سال ۹۰ میرسیم.