به گزارش افکارنیوز،شاپور منوچهری، وکیل لیلی ریاحی فرزندخوانده سیمین دانشور در گفتگو با مهر با اشاره به تایید دستخط سیمین دانشور در وصیت‌نامه‌ منسوب به وی از سوی کارشناس رسمی دادگستری اظهار داشت: پس از ارائه این وصیت‌نامه از سوی ریاحی به دادگاه به منظور تنفیذ، خواهر مرحوم دانشور نسبت به این مسئله انتقاداتی داشت و اصالت آن را زیر سئوال برد. دادگاه هم به همین منظور وصیت‌نامه را برای تایید در اختیار کارشناس رسمی دادگستری قرار داد.

وی ادامه داد: کارشناس رسمی دادگستری پس از بررسی این دستخط و انطباق آن با دستخط‌های بر جای مانده از دانشور در پرونده و سوابق دانشگاهی و امضاء و دستخط وی در بانکی که وی در آن حساب داشته است، اصالت این دستخط را تایید و مراتب به دو طرف شاکی و متشاکی ابلاغ شد.

منوچهری افزود: پس از ابلاغ این نظر به طرفین، اگر اعتراضی به آن وجود می‌داشت، باید حداکثر طی ۱۰ روز به دادگاه ارائه می‌شد تا در صورت تایید ماهیت اعتراض، دادگاه آن را برای بررسی و به هیئت کارشناسی ارائه دهد، اما به دلیل اینکه این اعتراض صورت نپذیرفت، نظر کارشناس دادگستری پذیرفته شده است.

وی تاکید کرد: دادگاه با توجه به نبود شکایت درباره نظر کارشناس دادگستری، دیگر برای این پرونده جلسه‌ای نخواهد گذاشت و متن وصیت‌نامه تنفیذ و طی حکم دادگاه ابلاغ خواهد شد که هنوز زمان آن به صورت دقیق روشن نیست.

یادآور می‌شود، در وصیت‌نامه تنظیم شده از سوی مرحوم سیمین دانشور در مردادماه سال ۸۵ که مورد تایید دادگاه قرار گرفته، آمده است: «لیلی ریاحی فرزند احمد دارای شناسنامه شماره ۷۶۸ صادره از اصفهان حوزه یک متولد سال ۱۳۲۷ را وصی خود قرار می‌دهم که پس از مرگم ترتیب قرارداد کتاب‌ها و ترجمه‌هایم و ترجمه‌های خارج از کشورم را به عهده بگیرد و در عوض، ثلثاز کل اموالم را دریافت دارد.»

پس از ارائه این وصیتنامه از سوی ریاحی به دادگاه، خواهر مرحوم دانشور در جلسه دادگاه اصالت این دستخط را مورد تردید قرار داده و خواستار بررسی اصالت آن توسط کارشناس رسمی دادگستری شده بود.