به گزارش افکارنیوز،رضا داوری اردکانی ضمن بیان این خبر گفت: مهمترین کاری که اخیرا در دست داشتم کتاب «تاریخ روشنفکری در ایران و جهان» است که به بحثدرباره وضعیت روشنفکران و تبیین و تحلیل آن در بسیاری از نقاط دنیا می‌پردازد.

این چهره شاخص نظریه‌پردازی اندیشه و فلسفه ایران با اشاره به اینکه اکنون نگارش تاریخ روشنفکری را به اتمام رسیده است، گفت: این کتاب تقریباً ۳۰۰ صفحه شده و به زودی به ناشر سپرده خواهد شد.

استاد ۸۰ ساله فلسفه ایران با اشاره به اینکه کتاب دیگری را با عنوان «فلسفه و دروغ» در مرحله انتشار دارد، یادآور شد: فکر می‌کنم این دو کتاب از سوی انتشارات سخن منتشر شوند.

بر اساس این گزارش، رضا داوری اردکانی چهره ماندگار فلسفه ایران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم است که آثاری چون فارابی فیلسوف فرهنگ، درباره علم، وضع کنونی تفکر در ایران، دفاع از فلسفه و ... را منتشر کرده است.