به گزارش افکارنیوز،جمال شورجه از صدور مجوز مدیرمسئولی «شبکه خبری سینمای ایران» به صاحب امتیازی مؤسسه «جامعه اسلامی هنرمندان» خبر داد و گفت: این مجوز به نام من که عضو هیئت مدیره مؤسسه بودم، صادر شد.

به گفته این کارگردان، در جلسه روز گذشته هیئت نظارت بر مطبوعات، تقاضاهای صدور مجوز نشریات دانشگاهی و تخصصی و عمومی مورد بررسی قرار گرفت که طی آن «شبکه خبری سینمای ایران» مجوز انتشار دریافت کرد.

وی اضافه کرد: طبق این حکم از امروز بعنوان مدیر مسئول شبکه خبری سینمای ایران فعالیت خود را آغاز خواهم کرد.

در جلسه روز گذشته هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامههای شهروند، ایران، هفت صبح و مردم سالاری به دلیل تخلف از ماده ۶ قانون مطبوعات تذکر داده شد و ۱۹ نشریه و ۷ پایگاه اطلاع رسانی مجوز انتشار دریافت کردند.