به گزارش افکارنیوز،عصرروز دوشنبه با حضور سه نفر از چهره‌های سینمایی که سابقه‌ای طولانی در فعالیت‌های صنفی خانه سینما داشته‌اند، جلسه ویژه‌ای در وزارت ارشاد برگزار شد و حاضران درباره‌ی وضعیت به وجود آمده برای خانه سینما و همچنین فرآیند فعلی بازگشایی آن بحثکردند.

در این جلسه که فرشته طائرپور، همایون اسعدیان و تقی علیقلی‌زاده در دفتر مهدی عظیمی - معاون فعالیت‌های سازمان سینمایی - حضور داشتند، به دنبال بحث‌هایی که هفته گذشته در یک برنامه رادیویی بین طائرپور و عظیمی مطرح شده بود، درباره خانه سینما و تبعات ناشی از بازگشایی آن به شیوه اعلام شده توسط ارشاد صحبت کردند.

قرار است مشروح این بحثتوسط عوامل همان برنامه رادیویی که در جلسه حضور داشتند، جهت پخش در برنامه بعدی - چهارشنبه ۸ خرداد - ساعت ۲۳ رادیو نمایش - آماده شود.

در این جلسه طائرپور، اسعدیان و علیقلی‌زاده ضمن انتقاد از اینکه روش اعلام شده برای بازگشایی، عدول سازمان سینمایی از اساسنامه‌ی اصلاح شده توسط هیئت مشترک ارشاد، خانه سینما و نماینده رئیس‌جمهور است و این کار بیش از آنکه معنای بازگشایی بدهد، حاکی از تاسیس مجدد تشکلی است که قبلا تاسیس شده و صرفا در حال تعطیلی به سر می برد، تاکید کردند که اتخاذ چنین روشی برای بازگشایی خانه سینما موجب اتفاقات خوبی در سینمای ایران نخواهد شد.

هم‌چنین بیان شد که احتمال دارد اینگونه بازگشایی که از نظر آنان صوری است، آن‌هم بدون مشارکت و همکاری صنوفی که ۲۰ سال در این نهاد صنفی فعالیت داشته‌اند، باعثایجاد مشکلات بیشتر بعدی شود و اعتبار فعالیت صنوفی غیر فراگیر را در شکل جدیدی از این جامعه صنفی زیر سئوال ببرد.

در ادامه‌ی این جلسه که در دفتر معاون رییس سازمان سینمایی برگزار می‌شد، طائرپور به تجربه ناموفق تاسیس اتحادیه۲ تهیه‌کنندگان توسط سازمان سینمایی اشاره کرد و گفت: با تمام حمایت‌های علنی و مالی ارشاد و اختیاراتی که مدیریت سینمایی ارشاد از حقوق خود به این اتحادیه تفویض کرد، عملا اکثریت تهیه‌کنندگان سینمای ایران راضی به پذیرش و عضویت در آن نشدند.

او افزود: این تجربه نمونه خوبی برای آن است که وزارت ارشاد چنین اشتباهی را در مورد سایر صنوف تکرار نکند و خود را در موقعیتی قرار ندهد که چند صنف موازی که تعداد و ترکیب اعضایشان نیز نمی‌تواند همه آن جریان صنفی را نمایندگی کند، روی دستش بماند و با مشارکت آن‌ها یک خانه سینمای صوری و زوری برپا کند.

طبق پیگیریها از نتیجهی مذاکرات، به نظر میرسد که سازمان سینمایی خود، اکنون در یک چندراهی برای بازگشایی خانه سینما گرفتار شده است. از یک سو به دستور رئیسجمهور و مشاور او خانه سینما باید تا پایان دولت بازگشایی شود و شروع به فعالیت کند. از سوی دیگر نزدیکان ریاست سازمان سینمایی میخواهند در بازگشایی خانه سینما دستی داشته باشند و از سوی دیگر سینماگران منتسب به مدیریتهای فعلی و قبلی خانه سینما، امیدی به پایان یافتن این وضعیت نداشته و بیشتر پا پس کشیدهاند.