به گزارش افکارنیوز،در آخرین جلسه‌ی شورای صدور پروانه نمایش، فیلم‌های «صداست که می‌ماند» به کارگردانی سعید چاری، «عشق فقط یک کلام» به کارگردانی کرامت پورشهسواری و «دوازده صندلی» به کارگردانی و تهیه کنندگی اسماعیل براری پروانه نمایش دریافت کردند.

فیلم صداست که میماند به تهیهکنندگی هادی مشکوه و عشق فقط یک کلام به تهیهکنندگی روحالله خوشکام تولید شده است.