شبکه ایران: بهروز افخمی کارگردانی که به عنوان متخصص هزینه کردن میلیاردی برای ساخت فیلمهای میلیونی شهرت دارد، بعد از افتضاحی که بابت ساخت فیلم فرزند صبح به بار آورد به تازگی مدعی شده که حاضر است با هزینه خودش در لابراتواری که امکان اجرای کار داشته باشد با صدای دالبی، دوبله مجدد، موسیقی تازه و تدوین جدید، فیلم فرزند صبح را بازسازی کند. افخمی در برابر این امتیاز، دریافت رایگان حق پخش خارجی این فیلم را تقاضا کرده و جالب اینکه مدعی شده که اصلاح مجدد فیلم حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد اما وی به خاطر مضمون فیلم، صرف این هزینه هنگفت را متقبل شده است!

اینکه افخمی خودش هم متوجه کیفیت نازل محصول سینمایی‌اش شده هرچند می‌تواند به عنوان یک مزیت به شمار رود اما اینکه چرا در برابر اِدیت مجدد فیلم که به نوعی وظیفه افخمی تلقی می‌شود می‌بایستی امتیاز اکران خارجی فیلم به وی واگذار شود از آن عجایبی است که احتمالا فقط در سینمای ایران روی می‌دهد.

واقعیت این است که جناب افخمی بابت تولید «فرزند صبح» حداقل دو تا سه برابر رقمی که قرار است بابت اِدیت مجدد فیلم هزینه شود، پول گرفته و به این ترتیب حتی با درنظر گرفتن درستی رقمی که می‌بایست توسط ایشان بابت بازسازی فیلم صرف شود، باز هم به لحاظ مالی پول خوبی به جیب افخمی رفته یعنی او نمی‌تواند در برابر اصلاح مجدد فیلم، تقاضای پول کند چون مدتها پیش از این تمامی دستمزدی را که می‌بایست بابت ساخت فیلم دریافت می‌کرد را گرفته و حتی اگر کاری هم بابت اِدیت فیلم انجام دهد وظیفه وی و انجام تکلیفی است که به هنگام بستن قرارداد کارگردانی، انجام آن را برعهده گرفته بود.

گویی افخمی یادش رفته که چه به روز «فرزند صبح» آورده که حالا دوباره و برای اصلاح افتضاحی که به بار آورده طلب پول می‌کند! یا افخمی ساده‌لوح است یا آن که مخاطبانِ خود را انسان‌هایی ساده‌لوح فرض کرده! در شرایطی که حقوق یک کارمند طبقه متوسط به زحمت به مرز ماهانه پانصد هزار تومان می‌رسد جناب افخمی برای ساخت یک فیلم درجه دو که حتی یک خط داستانی مشخص هم ندارد صدها میلیون به جیب زده و تازه قصد دارد برای اصلاح مجدد فیلم هم پول بگیرد.

اگر آقای افخمی به جای آنکه بیتالمال مسلمین را کانالی برای خوشگذرانیهای خود و خانوادهاش در کانادا کند، آن را خرج شناساندن امام خمینی به جهانیان میکرد، قطعا نامی ماندگار و نیک از خودش برجامیگذاشت.