به گزارش افکارنیوز، ‌پوران درخشنده کارگردان " هیس!دخترها فریاد نمی زنند " گفت: به عقیده من باید شخصی برای این پست در نظر گرفته شود که دلسوز و شجاع باشد. شرایطی که هم اکنون فرهنگ و هنر دارد باید با همدلی و همراهی هنرمندان بهبود یابد.

وی افزود: پست وزارت ارشاد باید به شخصی تعلق بگیرد که قدرت تصمیم‌گیری بالایی دارد و با افکار تازه وارد این حیطه می‌شود البته بهتر است از سینماگران و فیلمسازان استفاده نشود. ایجاد آرامش و فضای امن برای هرگونه فعالیت هنری یکی از برنامه‌های مهمی است که باید این شخص در راس فعالیت‌های خود قرار دهد.

این کارگردان در پایان عنوان کرد: ایجاد رفاقت، همدلی و از بین رفتن نفاق اهم کارهایی است که باید در برنامههای شخص وزیر ارشاد باشد. به عقیده من باید دولت یازدهم تلاش کند که از مدیران تازه استفاده کند. مدیریت گذشته کهنه است ولی ما با ایرانی روبرو هستیم که برای امروز است و باید هر شخصی که وارد حیطه فرهنگ می شود با تفکر امروز و افکار تازه پا به این عرصه بگذارد.