به گزارش افکارنیوز،«محمدرضا عباسیان» که در مصاحبه قبلی خود با خبرگزاری تسنیم، از تلاش خود برای گرفتن مجوز برای سفر به سوریه و ساخت یک مستند درباره وقایع سوریه خبر داده بود، این روزها به دلیل مسائل امنیتی در سوریه اجازه خروج از ایران برای ساخت مستند در این کشور را پیدا نکرده است.

عباسیان که به تازگی سمت خود در موسسه رسانه‌های تصویری را تحویل داده است، اعلام کرده است که برای ساخت این مستند از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد تا بتواند به زودی مجوز حضور در این کشور را دریافت و به ساخت مستندی درباره سوریه مشغول شود.

عباسیان که یکی از فعالیتهای اصلیاش در سالهای گذشته، مستندسازی بوده است اعلام کرده که از زمان خود برای مستند سازی استفاده خواهد کرد. اگر نتواند به زودی سوریه برود، ساخت یک مستند در افغانستان را شروع تا بتواند وضعیت را برای ساخت مستند در سوریه آماده کند.