به گزارش افکارنیوز،عزت الله ضرغامی، رئیس رسانه ملی گفت: کنفرانس خبری رئیس جمهور منتخب ملت ایران نشان از هوشمندی و درایت وی در برجسته‌سازی قدرت ملت ایران و منفعل کردن دشمنان آنان بود.

ضرغامی افزود: رسانه ملی مصاحبه جناب دکتر روحانی را به صورت همزمان به زبان‌های عربی، انگلیسی و اسپانیائی از شبکه‌های تلویزیونی برون مرزی برای مخاطبان جهانی پخش شد و مردم ایران نیز از طریق شبکه خبر و رادیو ایران این گفت وگو را بطور کامل مشاهده کردند و شنیدند.

رئیس رسانه ملی این مصاحبه را نشان از هوشمندی و درایت رئیس جمهور منتخب در برجسته‌سازی قدرت ملت ایران و منفعل کردن دشمنان آنان دانست و افزود: قانونمندی رئیس جمهور منتخب و احترام به وظایف سایر قوا از برجستگی‌های دیگر این مصاحبه بود.