به گزارش افکارنیوز، مدیر بخش سه‌بعدی شبکه «بی‌بی‌سی» اعلام کرد، پخش برنامه با فناوری سه‌بعدی تا مدت نامعلومی قطع خواهد شد.

وی دلیل این امر را عدم استقبال عمومی اعلام کرد.

«بی‌بی‌سی» از سال ۲۰۱۱ پخش آزمایشی برنامه‌ها را در قالب سه‌بعدی به مدت دو سال آغاز کرد و رویدادهایی چون مسابقات المپیک را مورد پوشش قرار داد. نیمی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار انگلیس در تابستان گذشته افتتاحیه‌ مسابقات المپیک را به صورت سه‌بعدی تماشا کردند.

به گفته‌ مسئولین این شبکه، پیام تبریک سال نو ازسوی ملکه و سریال کودک «آقای استینک» آماری ناامیدکننده‌تر داشتند. آمارها نشان می‌دهند تنها پنج درصد مخاطبانی که به تلویزیون‌های سه‌بعدی دسترسی دارند، این دو برنامه را در این قالب جدید دنبال کردند.

نتایج آخرین پژوهشها حاکی از آن است که کمتر از ۱۲۰ هزار نفر تنها یکبار شبکهها را با فناوری سهبعدی تماشا کردهاند.