به گزارش افکارنیوز،جمال خندان کوچکی بیان کرد: یک تشکل موهوم و موسوم به شورای روسای صنوف سینمای ایران مورخ ۱۹ تیر ماه اقدام به برگزاری مجمعی تحت‌عنوان مجمع عمومی خانه سینما نموده و برای خود هیات مدیره منتسب به خانه سینما نیز انتخاب و معرفی کرده است.

او گفت: ظاهراً ناظر وزارت ارشاد نیز در این مجمع شرکت داشته و به عنوان رئیس هیات مدیره این تشکل فرضی انتخاب شده است و مسئولین وزارت ارشاد هم با تایید اقدامات این گروه اعلام کردند که قصد دارند امکانات خانه سینما را به این گروه بسپارند.

وکیل خانه سینما ادامه داد: پس از این وقایع، هیات مدیره خانه سینما برای جلوگیری از متلاشی شدن خانه سینما به نحو مذکور، در این خصوص از دستگاه قضایی تقاضای دادرسی فوری کرد که دکتر سید مفید کلانتریان - رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تهران - با احراز سمت اعضای هیات مدیره خانه سینمای واقعی به موجب مفاد روزنامه رسمی کشور و با لحاظ مفاد آخرین اساسنامه قانونی خانه سینما، مصوب سال ۱۳۸۷ که هم اکنون ملاک عمل است، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۴۲۸ مورخ ۲۹/۴ / ۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را از ثبت و هرگونه ترتیب اثر دادن به صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۱۹ تیر ماه گروه یادشده تحت عنوان «خانه سینما» منع کرد.

خندان تاکید کرد: این دادنامه از سوی ریاست محترم مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران نیز مورد تایید قرار گرفت که بدین ترتیب و در حال حاضر تشکیل یک خانه سینمای جدید از سوی وزارت ارشاد منتفی شده است.

او در ادامه تصریح کرد: هم اکنون با توجه به حکم دادگاه، اگر وزارت ارشاد تصمیم به اجرای نظر ریاست جمهوری مبنی بر بازگشایی خانه سینما دارد باید تمهیدات لازم را از هیات مدیره این موسسه مضایقه نکند.

وکیل خانه سینما در پاسخ به این سوال که موضوع شکایت مربوط به شکستن قفل درب ورودی ساختمان خانه سینما توسط وزارت ارشاد که از سوی رئیس هیات مدیره خانه سینما بر پیگیری آن تاکید شده بود به کجا رسید؟ گفت: هیات مدیره خانه سینما در حال پیگیری جداگانه این موضوع از طریق محاکم کیفری است.