محققان لحظه زیبای تولد یک بچه دلفین پوزه‌بطری را در شیکاگو به تصویر کشیدند که در آن می‌توان لحظات زیبایی را که دلفین مادر به فرزندش در شنا به سمت سطح برای اولین تنفس هوا کمک می‌کند، شاهد بود.

به گزارش افکارنیوز، جدیدترین تولد در باغ‌وحش بروک‌فیلد، روز جمعه گذشته(۱۱ مرداد) و دو ساعت پس از آغاز نمایش درد زایمان در دلفین مادر ثبت شد.

این تصاویر به نمایش چرخش دلفین مادر موسوم به آلی در میان آب پرداخته و با همراهی یکی دیگر از دلفینهای ماده ابتدا دم دلفین نوزاد بیرون می‌آید.

اگرچه این نوزاد ۹۰ سانتیمتری ۱۸ کیلویی در سلامت کامل به دنیا آمده اما ۳۰ روز بعدی از اهمیت زیادی برخوردار است.

این تصاویر علاوه بر لحظه تولد به نمایش لحظات زیبای تلاش مادرانه دلفین برای کمک به فرزندش در شنا به سمت سطح و انجام تنفس پرداخته‌اند.

دلفین مادر برای ۱۸ ماه شیر تولید کرده که به غلظت میلک‌شیک است. دلفین کودک پس از این دوره برای شکار ماهی آموزش داده می‌شود.

دلفین آلی از ۱۲ ماه پیش و آغاز بارداری بطور دقیق مورد نظارت قرار داشته و رشد جنین وی بطور منظم با اسکن فراصوت مورد بررسی قرار گرفته بود.

در زمان آغاز درد زایمان، یک دلفین ماده دیگر در نزدیکی آلی قرار داشت که از بچههای زیادی برخوردار بوده و در آینده نزدیک نیز فرزند دیگر خود را به دنیا خواهد آورد.

کد خبر: 252672