به گزارش افکارنیوز، وقتی فردی سیگار می کشد از لحاظ شرایط کمتر فکرش را در گیر فرزندانش می کند.

بررسی ها نشان می دهند هنگامی که تیم ایمنی ضعیف می شود افراد خودشان تمایل کمتری به غذا خوردن نشان می دهند از این رو ابتلا به انواع بیماری ها می شوند و هنگامی که احساس گرسنگی نمی کنند از این رو فکر می کنند بچه هایشان هم تمایلی به غذا خوردن ندارند.

بررسی ها نشان می دهند افراد سیگاری فرزندان آن ها با کاهش وزن روبرو می شوند.

گفتنی است استعمال دخانیات باعث سیری پوست می شود و جریان خون در بدن کاهش مي يابد و در نهایت بدن کالری کمتری می سوزاند و احساس گرسنگی دیرتر به سراغ فرد می آید از این رو افراد سیگاری باید مراقب باشند اگر احساس سیری می کنند این بدان معنی نیست که فرزندانشان گرسنه نیستند.