به گزارش افکارنیوز، محققان رصدخانه خورشیدی بیگ بر(BBSO) در کالیفرنیا با کمک تلسکوپ خورشیدی جدید، دقیق‌ترین تصویر را از لکه خورشیدی با ویژگی‌های دیده نشده در مقیاس کوچک تهیه کرده اند.

تلسکوپ خورشیدی جدید(NST) بزرگترین تلسکوپ دیافراگم جهان محسوب می شود که از فناوری نوینی بهره برده است.

«وندا کائو» از فیزیکدانان موسسه تکنولوژی نیوجرسی(NJIT) تأکید می کند: با کمک نسل جدید طیف سنج تصویربرداری مرئی، جو خورشید از فوتوسفر تا کروموسفر بصورت لحظه ای قابل رصد خواهد بود.

این تصاویر جزئیات منحصر به فرد و جدیدی از جریان چرخش مغناطیسی در امتداد رشته های باریک را نشان می دهد.

با کمک وضوح بی سابقه تلسکوپ خورشیدی جدید(NST) بسیاری از ویژگی های ناشناخته و مقیاس کوچک لکه های خورشیدی قابل بررسی می شوند.

محققان رصدخانه خورشیدی بیگ بر (BBSO) توسط موسسه تکنولوژی نیوجرسی اداره می شود.