به گزارش افکارنیوز، لباس‌های تیره باعثبه وجود آمدن مشکلات گوارشی معده و روده می‌شود.

گفتنی است دانشمندان با انجام آزمایشاتی روی ۱۵۰۰ مرد دریافتند مردانی که رنگ‌های شاد در پوشیدن لباس‌های خود انتخاب می‌کنند کمتر به بیماری‌های روحی و روانی و عصبانیت‌های شدید دچار می‌شوند و هنگام عصبانیت نیز خود را به بهترین شکل کنترل می‌کنند.

در این پژوهش، دانشمندان همچنین دریافتند پوشیدن لباس‌های رنگ تیره باعثبروز مشکلات گوارشی و معده شده و نفخ‌های پیچیده‌ای را در فرد به وجود خواهد آورد.

گفتني است كساني كه هميشه رنگهاي تيره ميپوشند كمتر به آراستگي خود اهميت داده و اغلب از اعتماد به نفس پايينتري نيز برخوردار خواهند بود.