به گزارش افکارنیوز،یورونیوز اظهار کرد: بر اساس پژوهش آنها، در ۳۰ نوع از شایع‌ترین سرطان‌ها، تغییر کد ژنتیک باعثایجاد ۹۷ درصد از تومورهاست.

پیدا کردن اینکه چه چیزی باعثاین تغییر یا جهش ژنتیکی می‌شود، می‌تواند به یافتن روش‌های جدید درمان کمک کند.

«مایک استراتون» از موسسه سانگر گفت: این یکی از بزرگترین و مهمترین مطالعاتی است که تا امروز در مورد ماده ژنتیکی سرطان انجام شده است. هفت هزار ژن سرطان برای تجزیه و تحلیل جمع آوری شده و برای اولین بار، بررسی کاملی در مورد نشانه‌های جهش ژنتیکی انجام می‌شود.

پژوهشگران تاکنون ۲۱ نشانۀ مختلف جهش ژنتیکی را شناسایی کرده‌اند و با ترسیم نقشه جهش ژنتیکی سرطان، نشان می‌دهند که همه سرطان‌ها بدلیل جهش دی‌اِن‌ای سلول‌ها که در طول عمر یک شخص اتفاق می‌افتد ایجاد می‌شود و حال می‌توانند این ژن‌ها را شناسایی کنند.

«لودمیل الکساندروف»، یکی از پژوهشگران این تیم گفت: ما می‌توانیم رشته کامل دی‌اِن‌ای یک سلول سرطانی را رمزگشایی کنیم و مانند یک باستان‌شناس به عقب برگردیم. پژوهش در مورد ژن سرطانی به ما کمک می‌کند تا نحوه جهش ژنتیکی بیمار را درک کنیم.

به کمک این دستاورد علمی و با ادامه ترسیم نقشه ژنتیک انواع سرطانها، پژوهشگران امیدوارند حتی از طریق آزمایش خون این بیماری را شناسایی کنند.