به گزارش افکارنیوز، بعضی ها در صبح احساس سرحالی زیادی می کنند و عده ای بر عکس در شب کارهایشان را انجام می دهند شما جزو کدام دسته هستید؟

بررسی ها نشان می دهند، اینکه بدانیم آدم صبحی هستیم یا غروبی کمک زیادی می کند که برنامه هایمان را به بهترین نحو احسنت انجام دهیم و برای کارهای مهم و حساس زندگیمان ساعت هایی را کنار بگذاریم.

بیشتر افراد صبحی هستند با آنکه در صبح ممکن است به سختی دل از رختخواب بکنند اما با توجه به ساعت برنامه ریزی جامع روند اکثریت باعثشده است که در صبحگاه از خواب بیدار شوند.

افراد چه صبحی و چه غروبی باید زمانی از روز را به ورزش کردن اختصاص دهند و دانشمندان در یافته های خود نشان داده اند عصر ها بهترین زمان برای ورزش کردن است زیرا میزان آلاینده ها در طول شب به حداقل مقدار خود میرسد و مهم تر از آن این است که تمام افراد حتما باید زمانی را برای این کار اختصاص دهند.