به گزارش افکارنیوز، در پی شکایت هزاران مصری از برنامه‌های شبکه خبری الجزیره قطر، «دریه شرف‌الدین»، وزیر رسانه‌های صوتی و تصویری مصر‌ اعلام کرد: فعالیت این شبکه به‌ زودی متوقف خواهد شد. شبکه خبری الجزیره به صورت غیر قانونی در مصر فعالیت می‌کند و برنامه‌های این شبکه امنیت ملی مصر را تهدید و فتنه‌های طایفه‌ایی در این کشور ایجاد می‌کند.

شرف الدین‌، در گفت‌وگو با شبکه خبری «اخبار الموجز» مصر‌، ضمن اشاره به دریافت هزاران شکایت‌نامه از سوی مردم مصر درخصوص برنامه‌های سیاسی و مذهبی این شبکه، ‌ تاکید کرد: توقف پخش برنامه‌های زنده تلویزیون الجزیره خواست مردم مصر است و باید به آن عمل کرد.

وی در ادامه گفت: این شبکه هرگز مرکز رسمی در مصر نداشته و تاکنون به صورت غیرقانونی در مصر فعالیت می کرده است.

شرفالدین افزود: تعطیلی دفاتر این شبکه تنها یک راهکار موقت است؛ چرا که حامیان قطری این شبکه دست از فعالیتهای غیرقانونی خود و تحریک طایفههای مختلف مصر برنخواهند داشت و به زودی از یک شبکه دیگر سر در خواهند آورد.