به گزارش افکار نیز:مینای راه بیپایان، مهسای همخانه و البته بیش از همه نغمه ادیب. او چنان در سریال ترانه مادری در نقش نغمه ادیب فرو رفته كه حتی اختلاف سنیاش با محسن افشانی چندان به چشم نمیآید. روزی را كه به محل فیلمبرداری این سریال رفته بودیم با بیتا سحرخیز نیز كه با خواهرش آمده بود گفتگویی انجام دادیم كه به دلیل معدود بودن صفحات در شماره پیش، طبق قولی كه داده بودیم در این شماره به چاپ میرسانیم. چطور به پروژه ترانـه مادری معرفی شدید؟ سحرخیز: از طریق سریال راه بیپایان. آقای سهیلیزاده (كارگردان) گویا بازی من در سریال راه بیپایان را دیده بودند و از همانجا مرا برای نقش نغمه ادیب انتخاب كردند. از سریال راه بیپایان تا سریال ترانه مادری یك سری هم به سینما زدید. سحرخیز: بله، در این مدت دو فیلم سینمایی انعكاس و همخانه را بازی كردم. با وجود اینكه سابقه كاری شما به چند كار محدود میشود اما در همین مدت تجربههای متفاوتی داشتید، این انتخاب شما بود یا... سحرخیز: به هر حال هر بازیگری دوست دارد نقشهای متفاوتی را تجربه كند، كارهای دیگری هم به من پیشنهاد شده بود كه خودم از بین آنها، این چند نقش را انتخاب كردم، یعنی در بین انتخاب دیگران،نهایتاً خودم انتخاب كردم. نغمه ادیب را چگونه برای خودتان تعریف كردید؟ سحرخیز: هر وقت فیلمنامهای به دستم میرسد، برای نقش پیشنهادی شناسنامه درست میكنم و سپس هر سوالی كه بدون جواب بماند با كارگردان مطرح میكنم، ضمن اینكه در اجتماع هم كنجكاوهستم و به دنبال اینگونه شخصیتها میگردم تا بیشتر به نقش نزدیك شوم. تا حالا به این فكر نكردید كه سینما را انتخاب كنید و به پیشنهادات تلویزیونی پاسخ منفی بدهید؟ سحرخیز: فعلا سعی میكنم درست انتخاب كنم در هیچ زمینهای گارد نمیگیرم. برای انتخاب كسب تجربه لازم است. شخصا به كدام یك علاقه داری؟ حضور در سینما یا تلویزیون... سحرخیز: طبعا مثل هر بازیگری سینما را بیشتر میپسندم. فكر نمیكنید ماندگاری در سیما بیشتر اتفاق میافتد؟ سحرخیز: ماندگاری به اثر بستگی دارد. تا پیش از ترانه مادری، همه مرا با مینای راه بیپایان میشناختند و پس از پخش ترانه مادری با نغمه ادیب... اما فراموش نكنید نقشهای سینمایی ماندگار هم كم نداشتیم. شاید نقشهایی كه من در سینما بازی كردم مانند نقشهای تلویزیونی اثر نداشته. بازیگری را از كجا آغاز كردید؟ سحرخیز: از كلاسهای امین تارخ. و اولین تجربه... سحرخیز: فیلم سینمایی فقط چشماتو ببند به كارگردانی علیرضا امینی. فكر میكنم تجربه خوبی هم بوده... سحرخیز: خیلی خوب بود آن هم به دلیل بداههگوییهایش، شب قبل از فیلمبرداری دیالوگهایم را آماده میكردم. چند سال است كه بازی میكنید؟ سحرخیز: از سال ۱۳۸۴. پس خیلی زود به جایگاه امروز رسیدی؟ سحرخیز: بزنید به تخته، خیلی دویدم. برای انتخاب نقش چه ویژگیهایی را ملاك قرار میدهید؟ سحرخیز: بدون شك فیلمنامه و در كنار آن كارگردان و گروه همكار.