به گزارش افکارنیوز، مغز و دی. ان. ای تو، مراکز ذخیره اطلاعات هستند که از طریق هوشیاری، آگاهی و احساسات، این اطلاعات را منعکس می کنند. جالب است بدانید که قلب، این ویژگی را دارد که تو را سالم نگه دارد. تمرکز روی موارد مثبت و با کیفیت، موجب بالا رفتن توانایی دی. ان. ای در تولید پروتئین حیاتی بدن و کسب اطلاعات درون کائناتی می شود. عملکرد موفقیت آمیز دی. ان. ای، به طول موج و فرکانس هماهنگ و احساسی که از خودت بروز می دهی بستگی دارد. وقتی افکار و احساساتت را روی موارد مثبت یا منفی متمرکز کنی، فرکانس های دی. ان. ای، بیشتر و یا کمتر می شود که موفقیت یا ناکامی تو را در پی دارد.

تو باید به هوشمندی دی. ان. ای و الهام بخشی انرژی قلبی ات یقین داشته باشی؛ این باور علاوه بر اینکه روی بینش دنیوی ات تاثیر می گذارد، موجب سلامتی و موفقیت تو در زندگیت نیز می شود.

در بین مارپیچ های دی. ان. ای، چندین پل ارتباطی چند بعدی وجود دارد. این پل ها باعثمی شوند که در بین تمام ابعاد فرکانسی، یعنی دی. ان. ای و همچنین در دنیایی که زندگی می کنی، تبادل اطلاعات صورت بگیرد. یادت باشد که در ذهن کائناتی، همه چیز و همه کس حاصل ارتعاش و انرژی است.
همان طور که می دانی، افکار، احساسات را خلق می کند و به این طریق تو حال و هوای خاصی را از خودت نشان می دهی. اگر افکارت مثبت باشد، حال و هوای خوب از خودت ساطع می کنی و اگر افکار تو منفی باشد، حال و هوای بد و منفی از تو ساطع می شود که بر اساس آن، روی خودت و دیگران و کائنات، به صورت مثبت یا منفی تاثیر می گذاری. همین احساسات و عواطف، ارتعاشاتی را درون دی. ان. ای ایجاد می کند. دی. ان. ای به وسیله کرم چاله(در فیزیک، یک پل میانبر فرضی در فضا و زمان است که دو گستره جدا از یک فضا و زمان است که دو گستره جدا از یک فضا و زمان است که دو گستره جدا از یک فضا و زمان است که دو گستره جدا از یک فضا و زمان را به یکدیگر پیوند می دهد. کرم چاله ها مسافت و زمان لازم برای رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر را کوتاه می کنند. به کرم چاله، پل اینشتین روزن هم می گویند.)، از تمام ابعاد کائنات، اطلاعاتی را جذب می کند. این اطلاعات به ذهن و ضمیر خودآگاهت منتقل می شود و تو با ایجاد حالتی مناسب مانند حس آرامش، آسودگی خاطر و تفکر مثبت در وجود خودت، می توانی با طول موج این اطلاعات همنوا شوی تا به خواسته هایت برسی و موفق شوی.

نکته بسیار هم این است که نوسان مغناطیسی کرم چاله ها در دی. ان. ای تو، حکم میانبر را دارد که به بخش های دیگر کائنات، از جمله به جهان موازی(جهان موازی جهانی است که هر چیزی که در زندگی تو رخ نمی دهد و دلت می خواهد رخ دهد، در آن اتفاق می افتد) منتقل می شود.

به عبارت دیگر هر چیزی که در زندگی تو رخ نمی دهد، در جایی دیگر اتفاق می افتد. در تمام این «رویدادها»، اطلاعات وسیعی وجود دارد که تعدادی از آنها را می خواهی و نسبت به تعدادی از آنها بی رغبت هستی. این اطلاعات شامل اطلاعاتی که فعلاً در ذهن و ضمیر ناخودآگاه تو نیست نیز می شود.
بدین ترتیب اینکه چه چیزی را به کتابخانه اطلاعاتی ات جذب کنی، فقط و فقط به انتخاب خودت بستگی دارد. این مورد را هم از طریق امواج هولوگرافیکی موجود در دی. ان. ای خود انجام می دهی؛ یعنی هر چیزی را به گنجینه درون کائنات درخواست کنی، مستقیماً به تو تحویل داده می شود! گاهی اوقات تو آن را شم و شهود یا آگاهی درونی می نامی که روند آن از سرعت نور هم سریع تر است! و این همان مواقعی است که هر آنچه که به دلت برات شد، فوری برایت عملی می شود!

دقت کنید که دی. ان. ای مانند یک شبکه اینترنتی، به عنوان عامل اطلاعاتی و انرژیکی در ابعاد مختلف کائنات عمل می کند. از آنجایی که دی. ان. ای حامل اطلاعات، با دی. ان. ای موجود برای ساخت پروتئین متفاوت است، آن را دی. ان. ای بی صدا یا بنجل می نامند! در واقع نود درصد از دی. ان. ای بدن تو، از این نوع است و به هیچ عنوان هم ساکت و بنجل نیست! بلکه پایه و اساس زبان و گفتگوی بشری است. جنبه مافوق ارتباطی آن، یعنی ارتباط آن با تمام ابعاد زندگی در کائنات، در امواجی به نام سلیتن(امواج قوی موقتی که می تواند اطلاعات را برای مدت طولانی در خود نگه دارد) ذخیره شده است.
با توجه به موارد بالا، تو می توانی با دی. ان. ای خودت حرف بزنی و از خواسته هایت آگاهش کنی و همچنین هر اطلاعاتی را که بخواهی از آن به دست بیاوری. نکته مهم این است که برای تبادل اطلاعات با دی. ان. ای و رسیدن به خواسته هایت از این طریق، باید فرکانس خود را آن قدر بالا ببری تا با فرکانس دی. ان. ای خود همنوا شوی!

راز/ شماره ۳۱/ نيمه اول شهريور ماه ۹۲/ مترجم: نفيسه معتكف/ صفحه ۱۴