به گزارش افکارنیوز، بر اساس این پژوهش، صداهای آشناها باعثتیزتر شدن درک شنوایی شده و تمرکز بر آن را ساده‌تر می‌کند.

همچنین بویژه در میان افراد کهنسال این قابلیت وجود دارد که صدای آشنا را جدا کرده و نادیده گرفته تا صدای غریبه را بهتر بشنوند.

محققان در این پژوهش از زوج‌های بین ۴۴ تا ۷۹ سال خواستند صدای خود را در حال خواندن یک متن ضبط کنند. سپس هر فرد با استفاده از هدفون به صدای زوج خود که همزمان با یک صدای ناشناس دیگر پخش می شد، گوش میداد.

در برخی آزمایشات شرکت‌کنندگان توانستند آنچه را که همسرشان خوانده بود، تشخیص دهند. در نمونه‌های دیگر زوج‌ها صداهای ناشناس را بیشتر شنیده بودند.

پژوهشگران به دنبال این بودند که آیا آشنایی می‌تواند تاثیری در درک بهتر شرکت‌کنندگان از صدای هدف داشته باشد.

نتایج این تحقیق که در مجله Psychological Science منتشر شده، نشانگر یک فایده واضح شنیدن صداهای آشنا بود.

شرکت‌کنندگان با دقت بیشتری به صداهای آشنا نسبت به صداهای ناشناس با همان سن و جنسیت گوش داده و درک بهتری از گفته‌های آنها داشتند.

این در حالیست که زمانی که از آنها خواسته شد تا به صداهای ناشناس گوش کنند، تفاوت سنی آشکار شد.

افراد میانسال بنظر بیشتر می‌توانستند صداهای ناشناس را درک کنند بویژه زمانی که با صدای همسرشان همزمانی داشت.

اگرچه اجرا در این آزمایشات با بالاتر رفتن سن شرکت کنندگان، کاهش می‌یافت. افراد با سن بالاتر از قابلیت کمتری در گزارش صحیح گفته‌های صدای ناشناس برخوردار بودند.

به گفته محققان، با بالاتر رفتن سن قابلیت انسان در درک صدا برای تنظیم یک حس شنوایی کاهش مییابد.