به گزارش افکارنیوز، ماهیهای قرمز به داشتن حافظه کوتاه مشهور هستند اما به نظر می رسد که این حافظه کوتاه مانعی برای عدم تحسین هنر توسط آنها نیست.

یک تحقیق جدید نشان می دهد که ماهیهای قرمز توانایی تشخیص موسیقی کلاسیکی که توسط دو آهنگساز بزرگ ساخته شده را دارند، ویژگی که حتی برخی از انسانها هنوز برای رسیدن به آن تلاش می کنند.

محققان دریافتند که این نوع ماهی را می توان طوری تربیت کرد که وقتی موسیقی ساخته شده توسط باخ یا استراوینسکی را می شنوند به نوعی آن را نشان دهند.

دانشمندان یکبار قطعه " توکاتا و فاگ در ر مینور " ساخته باخ و یکبار " پرستش بهار " ساخته استراوینسکی را پخش کردند. وقتی که ماهی یک قطعه را می شناخت دانه کوچک قرمز رنگی که ته ظرف آب قرار داشت را یا گاز گرفته و یا آن را تکان می داد.

سیجرو واتاناب که این تحقیقات را در دپارتمان روان شناسی دانشگاه کیو در توکیو ژاپن نظارت کرده است گفت: از نظر روانشناسی، موسیقی را می تواند دارای دو نوع ویژگی دانست، یک ویژگی محرک افتراقی و دیگری محرک تقویتی. این ویژگیها در انسانها مشهود است چرا که ما به سادگی می توانیم از انواع مختلف موسیقی لذت ببریم.

وی افزود: تاکنون چندین تحقیق این مسئله را بررسی کرده اند که آیا این ویژگیها در غیر انسانها نیز وجود دارد یا خیر. ماهی های قرمز گونه ای هستند که شنوایی آنها بسیار خاص است، چرا که آنها ساختاری برای ارتقای سیگنالهای شنیداری دارند که توسط گوش داخلی آنها تشخیص داده می شود. این امر نشان می دهد که ماهی های قرمز دارای ویژگیهای خاصی در حس شنوایی هستند و می توانند محرک شنوایی پیچیده را به همان نحوی که مهره داران مدرن تشخیص می دهند، شناسایی کنند.

محققان نتایج تحقیقات خود را در مجله " فرآیندهای رفتاری " منتشر کرده اند.

آنها در نخستین مرحله چهار ماهی قرمز را آموزش دادند که یک دانه قرمز رنگ را گاز بگیرند و مقداری غذا دریافت کنند. پس از آن آنها به دو گروه تقسیم شده و یادگرفتند که هنگام پخش یکی از دو قطعه باخ و یا استراوینسکی این کار را انجام دهند.

بین هر قطعه موسیقی مقداری از زمان خاموش می شد، به این معنا که در هر جلسه پخش موسیقی ماهی به طور مستمر همان موسیقی را نشنیده است. پس از آن ماهی برای گاز زدن به دانه با شنیدن یک قطعه موسیقی و عدم گاز زدن با شنیدن قطعه دیگر آموزش دید.

محققان دریافتند که ماهیها تا سه چهارم موارد توانایی تشخیص موسیقی را دارند، اما از سوی دیگر توانایی یادگیری آنها سریع نبود.

این تحقیق خط بطلانی بر باورهای نادرست درباره ماهی قرمز کشیده است، باورهایی حاکی از این که این موجودات نسبتا ساده و دارای سطح پایینی از هوش هستند.