تلسکوپ فضایی هابل نمای دیدنی از هزارپای کیهانی درخشان در فاصله بسیار دوردست را تهیه کرده است.

به گزارش افکارنیوز، موج کیهانی به شکل هزارپا IRAS ۲۰۳۲۴ + ۴۰۵۷ نام دارد که احتمالا یک ستاره اولیه در مراحل نخست شکل گیری است.

این کرم کیهانی در فاصله چهار هزار و ۵۰۰ سال نوری در صورت فلکی ماکیان(Cygnus) واقع شده است.

در مطالعات قبلی این ستاره اولیه به عنوان یک بچه قورباغه بین ستاره ای توصیف شده بود که با جمع آوری مواد از گازهای اطراف، بسرعت در حال گسترش است.

این موج کیهانی یک دگردیسی متوسط محسوب می شود که توسط تلسکوپ فضایی هابل رصد شده است.

در لبه راست این تصویر در فاصله ۱۵ سال نوری، تجمعی از ۶۵ ستاره درخشان و داغ از گروه O - type در کنار ۵۰۰ ستاره درخشان B - type تجمع بین ستاره ای Cygnus OB۲ را تشکیل داده اند.

این تصاویر توسط موسسه علمی تلسکوپ فضایی هابل بر پایه طول موج های سبز و مادون قرمز تهیه شده است که با داده های هیدروژنی جمع آوری شده بوسیله تلسکوپ ایزاک نیوتن در سال ۲۰۰۳ میلادی ترکیب شده است.

کد خبر: 258629